Haagse Zaken

Invest International gaat nu echt van start...

Na de opzet van Invest NL is er eind 2018 besloten dat er een separate instelling zou moeten komen voor internationale financiering. In de tussentijd is er de afgelopen 2,5 jaar hard gewerkt om Invest International op te richten. Een joint venture tussen de Staat en FMO, samen met partners RVO en Atradius DSB. In juli heeft ook de Eerste Kamer goedkeuring gegeven en nu kan Invest International in het najaar officieel van start gaan.

De doelstelling van Invest International is tweeledig. Enerzijds de ondersteuning van internationale activiteiten van ondernemingen die een bijdrage leveren aan de Nederlandse economie. Anderzijds moet het een bijdrage leveren aan internationale projecten die voorzien in oplossingen voor wereldwijde vraagstukken. Een mooi streven waarbij het mes snijdt aan twee kanten. Goed voor het Nederlandse bedrijfsleven, waarbij naast de large corporates ook het mkb, startups en de publieke sector kunnen worden bediend.

Voor deze investeringen wordt gebruik gemaakt van eigen investeringskapitaal, maar ook van projectontwikkelingsfondsen en internationale financieringsregelingen die in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld DRIVE, DGGF en DTIF.

Op deze manier kan Invest International een integraal financieringsaanbod voor het Nederlandse bedrijfsleven bieden, van projectontwikkeling tot aan export- en investeringsleningen. Voorwaarde is wel dat bedrijven voor deze investeringen niet op de commerciële markt terecht kunnen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan transacties met een langere investeringshorizon, een hoger risicoprofiel, kleinere tickets, of ‘moeilijke’ landen.

Maar wat is dan nu de link met Atradius Dutch State Business en waarom is Invest International nu relevant voor u? Invest International heeft straks heel veel expertise in huis, met kennis van publieke afnemers, private financiering én projectstructurering. Door de nauwe samenwerking met Atradius DSB en RVO ontstaat er een platformorganisatie waarbij er altijd een ‘warme’ doorverwijzing is naar de juiste partijen. Bovendien is er een netwerk toegankelijk met private financiers/investeerders, ambassades en bedrijvenplatforms.

Wij zijn er bij het ministerie van Buitenlandse Zaken van overtuigd dat dit mooie ontwikkelingen zijn die het voor u als exporteur eenvoudiger maken. Natuurlijk kunt u voor een reguliere exportkredietverzekering of garantie, zoals altijd, ook direct bij Atradius Dutch State Business terecht.


Rutger Schouwink - Beleidsadviseur, ministerie van Buitenlandse Zaken

Contact


Social Media