Voorwoord

Beste lezer, Inmiddels beginnen we allemaal een beetje te wennen aan de nieuwe realiteit. Bij Atradius Dutch State Business werken we grotendeels nog steeds vanuit huis en zullen we dit in ieder geval tot eind oktober blijven doen, en misschien nog wel langer als dat nodig is. Dat thuiswerken geldt ook voor onze collega’s bij de ministeries, maar ook voor veel van onze klanten. Dat heeft er overigens niet toe geleid dat het rustiger is geworden, want er blijven veel nieuwe aanvragen binnenkomen en dat is een goed teken. Dat betekent namelijk dat de Nederlandse export van kapitaalgoederen door blijft lopen en dat is weer van belang voor de Nederlandse economie. Want dit zorgt uiteindelijk ook voor veel werkgelegenheid in eigen land. En veel van de transacties die we verzekeren, zorgen ook voor een positief effect op de welvaart in het buitenland. Deze editie van de Creditnotes staat vrijwel helemaal in het teken van het Dutch Good Growth Fund (DGGF) en het Dutch Trade & Investment Fund (DTIF). Deze twee fondsen worden gefaciliteerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken en kunnen ondernemers ondersteunen bij de financiering van projecten in het buitenland. In het artikel ‘Ondersteuning met internationale financiering’ kunt u lezen hoe het allemaal werkt en wat de voorwaarden voor deze fondsen zijn.

DGGF en DTIF gaan verder dan alleen de export naar het buitenland. Deze faciliteiten ondersteunen ook investeringen in het buitenland, zowel van Nederlandse investeerders als lokale partijen die willen investeren. Deze investeringen lopen niet via Atradius DSB, maar via RVO of PWC/Triple Jump. In deze uitgave kunt u aan de hand van de cases van MYOMY do goods en Ankur Capital / NIRAMAI een idee krijgen wat er mogelijk is. Wellicht ziet ú ook nog mogelijkheden voor de toekomst. Wat ik persoonlijk erg leuk vind aan de transacties die worden gerealiseerd via DGGF en DTIF, is dat het hier heel vaak gaat om mkb’ers met fantastische ideeën, die de stap naar uitdagende landen durven zetten. En door deze stap te zetten zorgen ze voor lokale werkgelegenheid, maar ook voor kennisoverdracht, en vaak zelfs een betere wereld. Of het nu gaat om schone energie van Independent Energy of Rural Spark, melkrobots van Lely of fornuisjes van Mimi Moto. In de afgelopen jaren hebben we een gestage toename van aanvragen voor DGGF- en DTIF-transacties gezien, waaruit blijkt dat deze programma’s in een duidelijke behoefte voorzien. Deze zijn regelmatig aan bod gekomen in voorgaande Creditnotes. Het gaat vaak om mooie en ontwikkelingsrelevante cases waarbij we de exporteurs graag helpen om de transactie te realiseren. Natuurlijk kunt u met al uw DGGF en DTIF vragen terecht bij onze export credit specialisten, of in het geval van investeringen bij RVO of PWC/Triple Jump.

Voor nu wens ik iedereen in ieder geval een goede gezondheid en veel leesplezier.

Bert Bruning

Ondersteuning met internationale financiering