Ondersteuning met internationale financiering

Naast de reguliere exportkredietverzekering kan de Nederlandse overheid helpen bij financiering van projecten in het buitenland. Dit wordt mogelijk gemaakt door twee programma’s van het ministerie van Buitenlandse Zaken, namelijk het Dutch Good Growth Fund (DGGF) en het Dutch Trade & Investment Fund (DTIF). Samen zorgen deze programma’s voor wereldwijde dekking als het gaat om: • financiering door middel van wissels (alleen mogelijk indien banken niet kunnen/willen financieren), • het verdisconteren van letters of credit, • en het verstrekken van werkkapitaal via Atradius DSB.

Bij zakendoen in ontwikkelingslanden

In 2014 is het ministerie van Buitenlandse Zaken gestart met het aanbieden van internationale financiering gericht op ontwikkelingslanden via het Dutch Good Growth Fund (DGGF). Bij de oprichting van het DGGF was het uitgangspunt dat de combinatie van hulp en handel centraal staat. Er is dus een dubbele focus. Enerzijds richt het fonds zich op de Nederlandse export en investeringen (van voornamelijk mkb) naar ontwikkelingslanden. Anderzijds richt het fonds zich op de lokale bedrijvigheid in de ontwikkelingslanden zelf. Er zijn op dit moment 75 landen waar projecten in aanmerking komen voor financiering via het DGGF. Een belangrijk element voor deze internationale financiering is de ontwikkelingsrelevantie van de individuele projecten. Hierbij kun je denken aan relevantie zoals de creatie van nieuwe banen, kennisoverdracht en stijging van de productiviteit, maar ook andere positieve effecten zoals milieu, volksgezondheid of voedselveiligheid kunnen een rol spelen in de beoordeling van het project. Het fonds is additioneel aan de markt en is daardoor met name van toepassing op een hoger risico segment waarbij private financiering niet altijd mogelijk is. Het DGGF biedt drie zogenaamde sporen. Atradius Dutch State Business is verantwoordelijk voor één van deze sporen, maar in deze Creditnotes zullen we ook wat meer vertellen over de andere mogelijkheden die worden geboden.

Jurgen Bartelink, ministerie van Buitenlandse Zaken: "We steunen ondernemers om ook in deze tijd internationale kansen te grijpen en daarmee te zorgen voor werkgelegenheid en kennisoverdracht in lage- en middeninkomenslanden, maar ook ter vergroting van het Nederlands verdienvermogen. Het DGGF ondersteunt activiteiten van Nederlandse mkb’ers en zorgt voor een positieve impact in zowel Nederland als de landen waar zij actief zijn."

Spoor 1: Investeringen van Nederlands mkb in opkomende markten

Als u wilt investeren in één van de DGGF-landen is het belangrijk dat u een goed onderbouwd businessplan heeft. Uw businessplan biedt ook zicht op de terugbetaling van de lening, want het fonds financiert alleen projecten die rendabel worden geacht.

Daarnaast wordt ook een eigen risico verwacht zoals bijvoorbeeld het inleggen van eigen vermogen. De maximale financieringsaanvraag voor een investering is € 15 miljoen, waarbij de voorkeur gaat naar een cofinanciering van uw project met een commerciële bank. Voor meer informatie over investeren in een van de DGGF-landen kunt u terecht op de DGGF-website . U kunt ook terecht bij RVO met vragen wanneer u al een concreet project in het vooruitzicht heeft.

Spoor 2: Financiering van lokaal mkb door middel van lokale fondsen

Wanneer u zich inzet om de toegang tot financiering voor lokale mkb-ondernemers te vergroten, dan kan het DGGF wellicht ondersteunen. In dit spoor is het fonds gericht op de ‘missing middle’, de groep lokale mkb’ers die het niveau van microfinanciering zijn ontstegen, maar nog geen toegang hebben tot reguliere financiering. Door verbeterde toegang tot financiering kunnen lokale ondernemers doorgroeien. Er zijn twee manieren om de lokale mkb’ers te bereiken, namelijk via Intermediaire Investeringsfondsen of via Seed Capital & Business Development. Voor meer informatie over financiering van lokaal mkb door middel van lokale fondsen kunt ut terecht op de DGGF-website. U kunt ook terecht bij PWC / Triple Jump voor vragen die betrekking hebben op lokale financiering.

Spoor 3: Export van Nederlands ondernemers naar opkomende markten

Voor Nederlandse ondernemers die kapitaalgoederen willen exporteren naar DGGF-landen, is het soms lastig om een transactie te verzekeren via de reguliere exportkredietverzekering. Vooral wanneer het gaat om relatief kleine afnemers. Het kan lokaal namelijk een uitdaging zijn om private financiering aan te trekken. Onder bepaalde voorwaarden kan het fonds een financiering tot € 5 miljoen aan uw afnemer verstrekken. Dit kan als uw (huis)bank de transactie niet wil financieren. De afsluiting van een dergelijk financieringscontract is op basis van een leverancierskrediet en gaat samen met een exportkredietverzekering. Wilt u meer weten over exporteren naar een van de DGGF-landen en de mogelijkheid tot financiering voor uw afnemer, kijk dan op onze website . U kunt uiteraard ook contact opnemen met uw contactpersoon bij Atradius Dutch State Business.

Wouter Schnitzler, ministerie van Buitenlandse Zaken: "Nederland verdient een flinke boterham in het buitenland en het mkb speelt daarin een cruciale rol. Het is daarom belangrijk dat deze groep ondernemers toegang heeft tot financiering om internationale activiteiten snel te kunnen verwezenlijken. Het DGGF en DTIF kunnen oplossingen bieden voor internationale investering- en exportambities als dat niet lukt via de bank. Hiermee wil de Nederlandse overheid Nederlandse mkb’ers aanmoedigen om zaken te doen over de grens, ook in deze crisistijd."

Oplossingen voor andere landen met het Dutch Trade & Investment Fund

Wanneer u wilt investeren in, importeren uit, of exporteren naar een van de overige landen die niet op de DGGF-lijst staat, en uw (huis)bank is niet in staat om de financiering te bieden, dan kunt u wellicht terecht bij het Dutch Trade & Investment Fund (DTIF). Bij uitbreiding van uw bedrijf met een vestiging in het buitenland, biedt DTIF steun in de vorm van leningen en garanties met terugbetaalverplichting. Maar ook als u wilt importeren uit het buitenland en u krijgt de financiering niet rond, biedt DTIF mogelijkheden om uw lokale leverancier voor te financieren. Zowel voor investeringen als importtransacties kunt u terecht bij RVO. U kunt meer informatie vinden op de RVO-website. Bij exporttransacties biedt DTIF de mogelijkheid tot financiering bij een exporteursverzekering. Uiteraard gelden hier voorwaarden en regels, maar als u wissels of promessen van uw afnemer ontvangt, en uw bank geeft hierop geen voorschot, dan kunnen wij dat doen tot €5 miljoen op een groot aantal landen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website . Ook kunt u hiervoor direct contact opnemen met uw contactpersoon bij Atradius Dutch State Business.


Guido Minnaert - Marketing Communications Manager

Duurzame productie in Bangladesh? MYOMY do goods laat zien dat het kan!