Kennismaken met...

Marijn Kastelein

Kun je iets over jezelf vertellen ?

Mijn naam is Marijn Kastelein. Ik ben getrouwd en heb een dochter van acht en een zoon van zes jaar. We wonen in Voorschoten, strategisch gelegen tussen Amsterdam en Den Haag, waar mijn vrouw werkt. Ik ben opgeleid als internationaal econoom aan de Erasmus Universiteit. Tijdens mijn studie heb ik twee keer in het buitenland (Zuid-Afrika en Frankrijk) gestudeerd en veel gereisd, o.a. in Zuid-Europa, zuidelijk Afrika, Zuidoost Azië en Rusland. In Voorschoten zijn wij betrokken bij de plaatselijke hockeyclub MHC Forescate, waar mijn beide kinderen lid zijn. Daarnaast houden wij erg van skiën en zeilen.

Hoe lang werk je al bij Atradius en wat heb je hiervoor gedaan? Sinds 2006 werk ik bij Atradius, de eerste negen jaar heb ik gewerkt bij Economic Research waar ik verantwoordelijk was voor beoordeling van het landenrisico in een groot aantal landen in Afrika en Azië. Sinds 2015 ben ik werkzaam als underwriter, waarbij ik mij specialiseer in transacties op Afrika.

Atradius DSB sloot van begin af aan heel goed aan bij mijn studie en interesses. Zoals gezegd heb ik internationale economie gestudeerd. Veel economen komen terecht bij de overheid of wetenschappelijke instellingen, maar ik heb altijd een voorkeur gehad voor de private sector. Tegelijkertijd is het snijvlak van de publieke en private sector en tevens het sterke internationale aspect behoorlijk complex, wat het werk interessant maakt. Tenslotte bestaat ons werk altijd uit het faciliteren van heel tastbare transacties, zoals schepen, bussen, bruggen of machines. Ik heb altijd een grote bewondering voor de techniek en doet me altijd plezier om in een fabriek rond te lopen waar geavanceerde goederen worden geproduceerd. Nederland wordt vaak gezien als een diensteneconomie, maar gelukkig is er ook nog steeds heel veel kwaliteits-industrie. Dit is in mijn ogen echt wat de financiële sector hoort te doen: het faciliteren van de reële economie.

Kun je iets vertellen over je dagelijkse werkzaamheden? Het account Team, waarin ik werk, is verantwoordelijk voor onze klanten die eens in de zoveel tijd van onze diensten gebruik maken. Soms zijn dit MKB-ers met wat kleinere transacties, maar het kunnen ook grote bedrijven zijn die nu en dan een transactie bij ons verzekeren. Hierdoor zie ik een grote verscheidenheid van transacties, groot en klein, in verschillende sectoren en zowel met publieke als private debiteuren. Mijn focus ligt wel op Afrika, maar ook dit continent is divers genoeg.

Waarom zijn de faciliteiten voor DGGF/DTIF zo bijzonder? Traditioneel nemen wij transacties in behandeling op risicovolle landen, maar met relatief sterke debiteuren, zoals centrale overheden, banken of lokale blue chips. Het DGGF heeft de mogelijkheid geschapen om ook transacties op lokale mkb-ers in overweging te nemen of de acceptatie te baseren op toekomstige kasstromen. Dit is eigenlijk een heel nieuwe markt voor ons. Tevens is de ontwikkelingsrelevantie een nieuw aspect. Bij de reguliere ekv is dit geen doelstelling, maar hoogstens een bijkomstigheid. Het DGGF probeert echt om hulp en handel te combineren en slaagt daar, in mijn ogen, heel aardig in.

Het DTIF, dat zich over het algemeen juist richt op de (meer) ontwikkelde landen, probeert de trend te compenseren waarin de commerciële banken zich meer dan vroeger richten op de grote transacties. De toezichthouder heeft de Know Your Customer procedures de laatste jaren steeds verder verscherpt en tegelijkertijd hebben veel banken hun kosten-baten analyses gerationaliseerd. Helaas heeft dit ertoe geleid dat kleinere transacties door de banken minder vaak gefaciliteerd kunnen worden, zelfs als het een exporttransactie betreft op westerse landen. Het is fijn dat het ministerie van Buitenlandse Zaken het DTIF heeft opgericht om een alternatief te bieden.

Wat vind je het leukste om te doen bij Atradius DSB?

Erg leuk was mijn deelname aan de handelsmissie naar Ivoorkust van NABC/RVO/BZ eind vorig jaar. Behalve dat het leuk is om een land waarop wij export verzekeren zelf te bezoeken is het ook een ideale mogelijkheid om onze producten onder de aandacht te brengen.

Zeker bij mkb-ers zijn de mogelijkheden van ECA-gedekte financiering vaak nog onvoldoende bekend. Vaak heerst hier nog het beeld dat wij er vooral zijn voor de ‘grote jongens’, terwijl juist DGGF en DTIF gericht zijn op het mkb en ook de reguliere exportkredietverzekering zeker geschikt is voor middelgrote transacties.

Marijn Kastelein - Export Credit Specialist

Stijgend aantal faillisementen