Jaaroverzicht 2019

Atradius Dutch State Business

Het jaaroverzicht 2019 is inmiddels beschikbaar op de website van Atradius DSB. Hierin vindt u onder meer de kerngegevens over premie, schade, provenu’s, aantallen aanvragen en polissen. Maar het jaaroverzicht biedt ook informatie over de ontwikkeling op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, productontwikkeling, de samenwerking met de overheid, en overleg met andere organisaties en instanties.