Haagse zaken

Vergroening van de ekv

Vergroening van de ekv staat hoog op de agenda bij de Nederlandse staat en Atradius DSB (ADSB). Afgelopen jaar is ADSB begonnen met een pilot waarbij alle nieuw afgegeven polissen voor de reguliere ekv geclassificeerd zijn op al dan niet groen en welke kleur groen (lichtgroen, groen en donkergroen). Deze pilot is inmiddels afgerond, en de methodiek die is ontwikkeld om de polissen te classificeren is ook gevalideerd door een externe partij. Daarnaast heeft ADSB op verzoek van de staat een aantal voorstellen gedaan betreffende het instrumentarium om de ekv aantrekkelijker te maken voor groene transacties. Deze zijn inmiddels goedgekeurd en worden hieronder kort toegelicht:

1.a. Een ruimer Nederlands content beleid voor groene projectfinanciering (pf). Dit betekent dat we een groter deel van de transactie kunnen verzekeren, waardoor sponsoren en opdrachtgevers een extra prikkel hebben om Nederlandse bedrijven te contracteren. Voor de exacte berekening welk bestanddeel van de transactie kan worden verzekerd, verwijzen we graag naar uw contactpersoon bij Atradius DSB. 1.b. Verder kunnen we in onder bepaalde voorwaarden 95% dekking bieden op groene pf-transacties in plaats van de gebruikelijke 70-90% dekking. 1.c. Ook is een pilot van start gegaan waarin een flexibel trekkingsregime van het door middel van de ekv gedekte financieringsdeel van de groene pf-transactie wordt toegestaan.

2. Daarnaast is inmiddels een pilot gestart voor de dekking van kleine, groene transacties tot EUR 5 miljoen. Voor deze faciliteit met een maximale omvang van EUR 50 miljoen gelden een hogere risicobereidheid en versoepeling van acceptatiecriteria.

3. Voor groene transacties wordt van geval tot geval bezien of er een bredere definitie van export toe te passen is. Hierdoor kunnen meer groene transacties in aanmerking komen voor ekv-dekking. Het gaat in het bijzonder over transacties tussen nationale kopers en leveranciers – waarbij de goederen in eerste instantie ook worden ingezet in Nederland – indien exportpotentieel van het kapitaalgoed aannemelijk wordt gemaakt. Op die manier wordt getracht het prijsverschil tussen ‘groene’ en ‘reguliere’ kapitaalgoederen kleiner te maken. In zijn algemeenheid geldt dat wij de ambitie hebben om zo veel mogelijk groene transacties in verzekering te nemen en voor ‘groen’ iets extra’s doen. Ook als uw transactie niet past binnen de hierboven beschreven maatregelen. We nodigen u dus van harte uit om uw groene transacties aan ons/uw contactpersoon bij ADSB voor te leggen om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.


Selahattin Topal - Ministerie van Financiën

Kennismaken met Marijn Kastelein