Haagse zaken

Dit stukje schrijf ik vanuit een bijna geheel verlaten ministerie van Financiën. Net zoals bijna al mijn collega’s werk ik nu al bijna zes weken voornamelijk vanuit huis. Ik zal u hier niet vermoeien met de toestanden die een thuiswerkend en niet-schoolgaand gezin meemaakt. Ik kan u wel verzekeren dat het de productiviteit niet ten goede komt. U vraagt zich misschien af waarom ik dan op kantoor ben. Dat heeft te maken met de noodmaatregelen die onze afdeling, exportkredietverzekering en investeringsgaranties, samen met Atradius DSB en kredietverzekeraars heeft genomen om onze economie draaiende te houden. In overleg met bedrijven en verzekeraars hebben wij heel snel een flink pakket met maatregelen ontwikkeld. Aan ideeën en creativiteit hadden we geen gebrek. Het was ook fijn om te merken dat er zelfs heel positieve geluiden te horen waren over de snelheid en slagvaardigheid waarmee we te werk zijn gegaan. Maar zoals altijd zit de ‘devil in the details’, in dit geval het vervolgproces. Zoals ze bij Atradius DSB nu heel druk zijn met het inregelen van de uitvoering van de maatregelen zijn wij druk doende met het democratisch proces dat moet volgen op nieuw beleid. Het proces gaat op dit moment in sneltreinvaart. Niet alleen omdat wij het bedrijfsleven zo snel mogelijk willen helpen met ons nieuwe beleid maar ook omdat ons parlement corona-gerelateerde maatregelen snel wil behandelen.

Ik, als relatieve nieuwkomer, vind het erg snel gaan, maar de oude rotten onder mijn collega’s vallen van de ene verbazing in de andere. Kamervragen komen op maandagochtend binnen en dienen dezelfde dag beantwoord te zijn. Debatten worden een paar uur van tevoren aangekondigd. Mijn collega’s zijn de echte helden. Ze gaan maar door, ook in weekenden en op feestdagen. Zij weten ingewikkelde kwesties om te toveren in begrijpelijke spreekteksten voor de staatssecretaris. Zij brengen het op om dagen achtereen via de telefoon contracten tot stand te brengen en ervoor te zorgen dat bedrijven overeind blijven. Zij bieden keer op keer een luisterend oor of een geduldig toetsenbord wanneer hen aan de telefoon of per mail verteld wordt dat alles veel te langzaam gaat en dat de nood heel hoog is. Petje af! Rest mij u vanuit deze mensloze en daardoor kleurloze omgeving veel gezondheid te wensen en de hoop uit te spreken dat we elkaar snel weer zullen zien. Astrid Bronswijk Hoofd Exportkredietverzekeringen ministerie van Financiën

Kennismaken met Heleen Quint